Bạn muốn biết về Hakiga chứ?

Rất vui vì các cậu đã bấm vào đây

Chào, đây là Hakiga

Hakiga – Là nơi chúng tôi nhập hàng từ Nhật Bản và cam kết rằng những món hàng mà đã được bán ra sẽ là những món hàng chính hãng..

“- Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.
He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.
-Thomas Carlyle.”

– Warren Buffett